Team G - Uppsalas vvs-montörer

Team G EL & VVS AB är ett stabilt företag med utbildad personal, försäkringar och kollektivavtal. Våra vvs-montörer har lång erfarenhet och arbetar i första hand med helhetslösningar för större bolag och organisationer i Uppsala och Stockholm. Vi välkomnar dock självklart även privatpersoner - hos oss är inget jobb för stort eller för litet.

Familjeföretag med 18 vvs-montörer

Företaget startades 1994 och arbetade till en början enbart med elinstallationer. Sedan millennieskiftet  har vi satsat alltmer på vvs och är idag specialiserade på alla typer av vvs-tjänster. Numera har Jonas Glarke tagit över efter fadern och ansvarar även för samordningen i alla projekt. Jonas, som har en vvs-montörutbildning i botten, har mångårig vana som arbetsledare och cirka 30 års erfarenhet av branschen.

Läs mer om våra tjänster

Vi arbetar för hög kvalitet

Bra kvalitet och nöjda kunder går hand i hand och vi vidareutvecklar därför vår personal för hög kompetens inom såväl vvs som service. Vi rättar oss också efter de regler och lagar som finns för säkra vvs-installationer och har genomgått kurs för Säker Vatten. Våra kunder är i första hand bostadsrättsföreningar, myndigheter, butiker, hotell och andra större verksamheter men vi hjälper även privatpersoner i mån av tid.

Vi värnar om miljön

Team G tar hänsyn till miljön så långt det bara går i vår bransch. Förutom självklara saker som att sortera sopor innebär det bland annat att vi alltid försöker att välja moderna material och lösningar som är så miljövänliga som möjligt. Vi samåker också varje gång det är möjligt, i stället för att åka runt i varsin firmabil.

Vi sponsrar

Team G arbetar aktivt med att stötta olika projekt och kampanjer i samhället.806